Glosario de términos

Leches fermentadas

Leches acidificadas. Leches modificadas por acción microbiana o fermentos lácteos específicos. Son leches fermentadas la leche y el kéfir.